Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 16/26-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης, τροποποιούνται (σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα) και οριστικοποιούνται οι μεταθέσεις Εντός ΠΥΣΠΕ. Η τροποποίηση ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις ΠΕ 70.

 

Τροποποίηση και οριστικοποίηση των μεταθέσεων Εντός ΠΥΣΠΕ

Скачать бесплатно шаблоны Joomla