Με την υπ' αριθμ. 16/5-7-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ αναγνωρίστηκαν στα παρακάτω σχολεία ( δημόσια και μειονοτικά δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία)

υπεραριθμίες σε εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στα σχολεία αυτά (στον πίνακα που ακολουθεί) δηλώνουν στη Διεύθυνση ΠΕ Ροδόπης

αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, ως την Δευτέρα 9-7-2018. Την Τρίτη 10-7-2018 θα ανακοινωθούν οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι, καθώς και τα κενά για να δηλώσουν σχολεία.

 

Πίνακας με υπεραριθμίες σε σχολεία της ΠΕ Ροδόπης

Скачать бесплатно шаблоны Joomla