Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 19/17-7-2018 και 20/17-7-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης, τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και την υπ’αριθμ. Φ. 8.2./2.1/6380/16-7-2018 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης  ΑΜΑΘ, σύμφωνα με την οποία το Μειονοτικό Σχολείο του Καλαμοκάστρου τίθεται σε προσωρινή αναστολή για το σχολικό έτος 2018-2019, οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπ/κών ΠΕ 70, ΠΕ 73, ΠΕ 60, ΠΕ 79.01, ΠΕ 11  και ΠΕ 06, καθώς και τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, διαμορφώνονται ως εξής στους παρακάτω πίνακες: 

Τοποθετήσεις Υπεράριθμων Εκπ/κών ΠΕ73 & Εναπομείναντα Κενά

Скачать бесплатно шаблоны Joomla