Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ70 ΕΑΕ & ΠΕ71 Παράλληλης Στήριξης σε Δημόσια ΔΣ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπ/κοί να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα 12/11/2018.   

Скачать бесплатно шаблоны Joomla