Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9 Πράξη του ΠΥΣΠΕ, χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι εκπ/κοί ΠΕ 73 οι παρακάτω:

Χαντζή Αχμέτ Ογλού Ραχήμ στο Μειον. ΔΣ Αμαράντων

Νιζάμ Αχμέτ στο 2ο Μειον. ΔΣ Κομοτηνής

Σερήφ Σεμπατίν στο 4ο Μειον. ΔΣ Κομοτηνής και

 Δελή Χασάν Ριτβάν από το Μειον. ΔΣ Σώστη.

Παρακαλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να δηλώσουν προτιμήσεις ως και Δευτέρα 15 Απριλίου ώρα 12:00

Скачать бесплатно шаблоны Joomla