ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 70

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.10 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης  οι εκπ/κοί  ΠΕ 70 που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο, χαρακτηρίστηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι.

Παρακαλούνται να δηλώσουν προτιμήσεις ως και τη Δευτέρα 15 Απριλίου ώρα 12:00.

Скачать бесплатно шаблоны Joomla