ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ σε ΤΕ, ΠΕ 79.01

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10 Πράξη του ΠΥΣΠΕ ορίστηκαν τα οργανικά κενά της Δ/νσης ΠΕ Ροδόπης

σε θέσεις ΠΕ 70, ΠΕ 60, σε ΤΜΉΜΑΤΑ ΈΝΤΑΞΗΣ για Δασκάλους και Νηπιαγωγούς και σε ΠΕ 79

Скачать бесплатно шаблоны Joomla