ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 70 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 70 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθμ. 24/6-8-2019 πράξη του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2019-2020. Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι ειδικότητες για συμπλήρωση ωραρίου, μπορούν να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης ως και την Πέμπτη 8-8-2019.

Скачать бесплатно шаблоны Joomla